V pondělí 16. listopadu jsme si krátce připoměli dvacáté výročí listopadových událostí roku 1989. U studentů se setkala s velkým ohlasem připomínka „socialistické školy“, a to jak výuka v socialistickém duchu, tak i ukázka spartakiádního cvičení starších žákyň. Realizační tým oslovil také historiky, kteří přišli zodpovědět otázky studentů, týkající se listopadových událostí. Byli jimi PhDr. Jan Kalous z Ústavu pro studium totalitních režimů a PhDr. Prokop Tomek z Vojenského historického ústavu Praha. Studenti se také zúčastnili workshopů, které jim pomohly ujasnit si smysl demokracie.

 

Pro studenty společenskovědního semináře a pro zájemce z řad studentů vyšších ročníků se mimo shora zmíněný vzpomínkový program v odpoledních hodinách konalo diskusní fórum s účastí poslance PSP ČR za KSČM RNDr. Václava Exnera a předsedy SMKČ Lukáše Kollarčíka. Studenti udrželi věcnou a asertivní debatu a projevili zásadní schopnost odlišit realitu od přesvědčovací komunistické rétoriky, obzvláště zjevné v případě mladého marxisty.