Akce jsou řazeny od nejnovější odshora dolů. Vyhledejte si akci a zobrazte si příslušnou fotogalerii.


Maturity 2017

Studenti oktávy si počínali při maturitních zkouškách neobyčejně dobře: z dvaceti maturantů složilo zkoušku dospělosti s vyznamenáním devět studentů, čil téměř polovina, dva z nich se samými jedničkami. Maturitní vysvědčení se předávala absolventům v úterý 30.5.v obřadní síni radnice Prahy 9. Zazněl krásný projev pana ředitele, za studenty pronesl téměř filozofickou úvahu Martin Béréš a závěrem zhodnotil uplynulých osm let na této škole třídní profesor Štěpán Jílek. Všechny projevy byly velice vtipné a bezprostřední a zaznívalo z nich hlavně poděkování všem zúčastněným, neboť výsledky maturit byly v v této třídě v mnoha případech neočekávané a překvapivě výborné. Několik snímků z maturitních zkoušek a ze slavnostního předávání vysvědčení naleznete zde.

Divadelní festival Pereme se s Thálií 2016

Již 13. ročník tohoto nesoutěžního festivalu se konal na známém místě v Divadle Na Prádle ve dnech 25. až 27.11. 2016 Zde najdete program festivalu i obsáhlou fotogalerii. V pátek začala představení v divadelní kavárně, po kterém následovala autorská hra Analogie z pera abiturientů Jana Denemarka a Ondry Hanka ve výborném nastudování absolventů školy pod režijním vedením Hanky Ulrichové. V sobotu jsme měli možnost nejprve zhlédnout velice pěknou hru Oslí vejce hostujícího Podještědského gymnázia. Dalším představením byly Příběhy z obchoďáku, po kterém následovala hra S hlavou v oblacích naší osvědčené herecké skupiny, oceněné v minulém školním roce na Studentské Thálii na Nové scéně ND. V neděli studenti tercie a obou kvint nabídli publiku několik krátkých představení, nazvaných Příběhy ze života, Příběhy z chaty a Příběhy z příběhů, po nichž následovala chvilka poezie s hudbou. Festival pak uzavřeli abiturienti závěrečným představením Spolu. Celý festival měla organizačně na starosti Hanka Ulrichová, která také režírovala všechna představení našich studentů. Za to jí patří náš hluboký obdiv a veliký dík.


Šk. rok 2015/16

Sportovní den

Konal se na školním hřišti 23.6.2016. Fotogalerie je k nahlédnutí zde.

Předávání cen DofE – Mezinárodní ceny vévody z Edinburgu

24.6. se konala ve škola velká sláva, studentům a studentkám byla předána bronzová a stříbrná ocenění DofE. 2 studentky získaly stříbrné ocenění, 26 studentů získalo bronz. Několik snímků z předávání naleznete zde .

Oslavy pětadvacátého výročí založení školy

Oslavy probíhaly ve třech dnech na třech místech. V pátek 27.5. 2016 se uskutečnila divadelní představení v KD GONG. Nejprve jsme zhlédli pantomimu na téma "Cizinec mezi všemi", kterou si studenti GJS připravili pro Mezinárodní divadelní projekt, jehož jsme byli hostitelem ve dnech 16.-23.4.2016. Poté následovala řada velice vtipných scének s názvem "Autoškola života", které si studenti napsali sami. Po přestávce následovala nově nastudovaná hra se zpěvy na motivy Miroslava Švandrlíka Břetislav a Jitka, ve které si kromě studentů gymnázia zahráli i tři profesoři a ředitel školy. Celý divadelní večer proběhl pod režijní taktovkou výborné Hany Ulrichové. Po představení se všichni přemístili na nedaleké rugbyové hřiště, kde byl díky laskavosti rodičů po soumraku odpálen velkolepý muzikálový ohňostroj, k němuž se podávala výborná nealkoholická bowle. V sobotu 28.5. se otevřely školní dveře dokořán. Přišla řada absolventů i se svými dětmi, přišli i někteří bývalí profesoři. Na školním hřišti se sehrálo několik fotbalových utkání mezi současnými i bývalými studenty a profesory. Ve škole byla uspořádána výstava fotografií z její historie a promítaly se filmy ze studentských expedic do Anglie a do Skotska. Návštěvníci měli k dispozici občerstvení a gril na školní zahradě. Odpoledne se ujala zábavy kapela absolventů GJS Kapitáni průmyslu, která hrála na školním hřišti k tanci i poslechu. V neděli 29.5. se od 18 hodin konal v chrámu U Salvátora koncert vážné hudby. Zazpíval sbor studentů GJS, zazněly i takové hity, jako je "Hallelujah" od Leonarda Cohena, zahrál také Albert Řehák z kvarty na varhany, Jan Pospíšil z téhož ročníku na klavír a Josef Lízr ze sekundy na violoncello. Letošní maturantka Anna Žitniková zazpívala "His eye is on the sparrow" od Charlese Gabriela. Mezi pozvanými umělci vynikl bývalý student GJS a současný student HAMU Jan Bochňák, který zazpíval pět árií ze světového repertoáru. Oslavy se vydařily a nyní jen nezbývá než přát gymnáziu hodně zdaru do dalších desetiletí. Obsáhlou fotogalerii naleznete zde .

Maturity 2016

V jarním termínu maturovalo 22 studentů oktávy, z nichž 5 maturovalo s vyznamenáním a 3 z nich měli samé jedničky. Gratulujeme! Fotogalerii z maturit a ze slavnostního předávání vysvědčení v obřadní síni radnice Prahy 9 naleznete zde.

International Theatre Project

Gymnázium J. Seiferta o.p.s. bylo ve dnech 16. - 23. 4. hostitelem Mezinárodního divadelního projektu, kterého se tentokrát kromě našich studentů zúčastnili i studenti z Holandska, Maďarska a Finska. Tématem setkání bylo téma "Cizinec mezi všemi", na něž si všechny národní skupiny připravily dvacetiminutové neverbální představení. Poté si studenti zvolili další téma "Tomu nemohu odolat", na které nastudovali v mezinárodních skupinách krátkou etudu. Zajímavé bylo nastudování, které se týkalo biblického jablka v ráji, další nastudování pokračovalo moderní dobou, ve které se jednalo o tablet Apple. Fotogalerii naleznete zde.

Maturitní ples 2016

Maturitní ples se uskutečnil v Národním domě na Smíchově> ve čtvrtek 14.1.2016 a velice se vydařil. Fotogalerii z plesu naleznete zde. Organizátorům patří veliký dík!

Česká mše vánoční J.J.Ryby "Hej mistře"

Čtrnáctý ročník vánočního koncertu se konal 17.12.2015 na tradičním místě, v chrámu U Salvátora v Praze 1. Na programu koncertu bylo několik koled a Rybova vánoční mše, nastudoval a řídil prof. Jiří Polívka. Koncert byl veliký zážitek, naši mladí studenti zpívali s ohromným nasazením. Fotogalerii z koncertu si můžete prohlédnout zde.

Divadelní festival Pereme se s Thálií 2015

Naše gymnázium uspořádalo poslední listopadový víkend na známém místě v Divadle na prádle již 12. ročník nesoutěžní přehlídky divadelních souborů pražských škol Pereme se s Thálií. Obsáhlou fotogalerii si můžete prohlédnout zde.

Výjezd skupiny našich studentů do Řecka

Ve dnech 14. -21. listopadu se skupina našich studentů vedená profesorem Marešem účastní mezinárodního výměnného programu Pan European Educational Project v Řecku. Hostitelskou školou je Moraitis School. Několik snímků si můžete prohlédnout zde. Další snímky se připravují.

Hydrobiogická exkurze

Studenti biologického bloku se 3. listopadu zúčastnili hydrobiologické exkurze, a to jak přímo v terénu, tak i laboratoři. Několik snímků naleznete zde.

Zážitkový víkend

Obě sekundy se postupně zúčastnily zážitkového víkendu. Ve dnech 3. až 6. září 2015 to byla sekunda B, 1. až 4. října 2015 to byla sekunda A.

Dopravní den pro děti z mateřské školy Dětský úsměv

21. října 2015 uspořádali mladší studenti gymnázia pod vedením prof. Ulrichové pro mateřskou školku Dětský Úsměv pohádkové představení a dopravní den. Několik snímků si můžete prohlédnout zde.

Návštěva studentů z Parsbergu

Ve dnech 12. až 17. října 2015 nás navštívili studenti z partnerské školy - Gymnázia Parsberg, SNR. Na závěr jejich návštěvy se uskutečnila večeře na rozloučenou v Klubu Avion, z níž si můžete prohlédnout několik snímků.

Kulturně-historická exkurze do Francie

Ve dnech 7.-12. září se uskutečnila kulturně-historická exkurze do Francie pro třídy sexta a septima, vedl prof.Toulec. Několik snímků, pořízených studenty naleznete na školním facebooku, nebo zde.

Oktáva opět plave (na Vltavě i v ní)

Vodácký kurz oktávy se uskutečnil ve dnech 4. až 18. září 2015. Počasí vyšlo, nálada taky. Několik snímků z plavby naleznete zde.

Škola v přírodě prima

Ve dnech 7. až 11. září 2015 se prima zúčastnila školy v přírodě na známém místě, v krkonošském Středisku ekologické výchovy a etiky Sever, Rýchory, Horská 175, 542 26 Horní Maršov.

Ve školní tělocvičně jsme se prvního září sešli, abychom slavnostně otevřeli školní rok, ve kterém oslavíme čtvrtstoletí existence školy. Ředitelka obecně prospěšné společnosti Ing. arch. Pospíšilová uvedla nového ředitele školy Mgr. Martina Metelku a paní "emeritní ředitelka" pohovořila o všem, co nás letos čeká a nemine. Pár snímků naleznete zde.


Šk. rok 2014/15

Zakončení školního roku

Závěrem školního roku odměnila paní ředitelka ve školní tělocvičně nejlepší studenty společně s těmi studenty, kteří se významným způsobem podíleli na školních akcích. Několik snímků naleznete zde.

Sportovní den a zahradní slavnost

Dne 19.6.2015 se na školním hřišti uskutečnilo sportovní dopoledne. Studenti se utkali ve fotbale, sehrála se utkání v přehazované a na závěr se utkali pedagogové se studenty ve volejbalu. V 18 hodin pak zahájily moderátorky Mariana Anýžová a Klaudie Kovářová zahradní slavnost. Nejprve zatančily studentky primy v choreografii Adély Karpetové a prof. Hlavové na melodie z muzikálu Jesus Christ Superstar, sbor nejmladších studentů se třemi sólistkami řídil prof. Angelov. Současně se v budově promítal film Třináct statečných o expedici do Skotska. Poté se svých hudebních nástrojů chopili k tanci i poslechu Kapitáni průmyslu, kapela, která má své kořeny na GJS. Po celou dobu bylo k dispozici občerstvení, grilovalo se maso a klobásky, byla k dispozici káva, čaj, nealkoholické nápoje a točilo se i nealkoholické pivo. Fotogalerii ze zahradní slavnosti naleznete zde.

Bronzová ocenění studentek GJS v programu DofE

Slavnostní předávání se konalo v pátek 12.6. od 13 hod. v Kongresovém centru v Praze společně s dalšími účastníky a za účasti módní návrhářky Kláry Nademlýnské a dalších hostí. Příjemnou atmosféru doplňovala jednotlivá vystoupení a motivační proslovy bývalých i současných absolventů DofE. Tento program, v České republice zatím ještě nepříliš známý, má za hranicemi naší země velkou prestiž a my jsme hrdí, že naše dvě účastnice z kvarty, Adéla Karpetová a Tereza Entlerová, měly dost odvahy a vůle zúčastnit se a navíc dokončit onu první bronzovou metu a chystají se nadále pokračovat. Rozhovor s jednou z účastnic, Terezkou vyšel v LN a naleznete jej zde.

Stretech 2015

Strojní fakulta ČVUT uspořádala ve spolupráci se středními školami ve středu dne 10. června 2015 devátý ročník setkání a prezentace prací studentů středních škol Středoškolská technika 2015 - StreTech 2015. Naše gymnázium přispělo dvěma 3D origami, které byly vytvořeny při příležitosti projektového dne 2015, plastikou "Přerod" čerstvého abiturienta Martina Duřta a modelů tří buněk, které vytvořili studenti primy. Několik snímků z expozice GJS naleznete zde, anotace jednotlivých exponátů jsou pak dispozici zde. Fotogalerii naleznete také na školním facebooku. Setkání bylo poměrně krátké, od 10 do 12 hodin, takže na prohlídku velice zajímavých exponátů ostatních škol nezbývalo příliš času.

Maturity 2015

Proběhly v týdnu od 18. do 22. května 2015. Slavnostní předání maturitních vysvědčení se uskutečnilo ve velkém sále Kaiserštejnského paláce na Malostranském náměstí čp. 37, a to dne 26.5.2015 od 18,00 hodin. Fotogalerii z maturit a ze slavnostního předání maturitních vysvědčení naleznete zde

.

Čarodějnice ve školce

Studenti dramatického kroužku pod vedením prof. Ulrichové sehráli 30. dubna v sousední mateřské školce čarodějnické představení, které oplývalo nejrůznějšími kouzly.

Run and Help, aprílový běh pro Konto bariéry

Dne 1.dubna 2015 se ve škole uskutečnil benefiční běh pro Konto bariéry. Původně se mělo běžet na školním hřišti, ale vzhledem k deštivému počasí se akce přesunula na školní schodiště. Rekordmanem se stal Martin, který schody zdolal 33x, na druhém místě byl Milan, který vyběhl schody 30x. Schodiště má od přízemí do 3. patra rovných 100 schodů. Za uběhnutý úsek se přispívalo na Konto bariéry, vybralo se celkem 13389,- Kč a 50 Euro. Za tento příspěvek všem účastníkům děkujeme!

Projektový den 2015

Již 8. ročník projektového dne se uskutečnil 16.3.2015 a nadmíru se vyvedl. Letos si studenti zvolili téma Asie, což je obrovský pojem, který studenti uchopili z mnoha směrů. O tom, jak se osmi skupinám studentů podařilo svým spolužákům a pedagogům přiblížit celou Asii se vším, co k ní patří, se můžete přesvědčit ve fotogalerii.

Tomáš Sedláček a Radek Špicar (opět) na GJS!

Velice inspirativní beseda s bývalými studenty našeho gymnázia, s ekonomy Tomášem Sedláčkem a Radkem Špicarem na téma Můj běh životem se uskutečnila v úterý dne 10.3. 2015 od 15:00 hod. v učebně dějepisu. Několik snímků ze setkání naleznete zde, více informací naleznete také na stránkách GJS Fóra.

Maturitní ples 2015

Dne 12.2. se konal od 19 hod. v Národním domě na Smíchově jubilejní dvacátý maturitní ples naší školy. Ples moderovali dva bývalí studenti GJS a dnes již významné osobnosti, dramatik Petr Kolečko a herec Jakub Prachař. Obsáhlou fotogalerii naleznete zde.

RNDr. Plesnik na GJS

Dne 5. února 2015 besedoval s našimi studenty RNDr. Jan Plesník na téma "Globální problémy světa“. A to nejen ty biologické, ale i politické a ekonomické. Několik snímků z besedy naleznete zde.

Lyžařský výcvikový kurz tercie A a tercie B

Ve dnech 13.-17.1. 2015 byli studenti obou tercií s pedagogickým doprovodem na lyžařském kurzu opět na známém místě, rakouském Postalmu. Během kursu obdržela naše skupina od úřadu pro turistický ruch ve Stroblu poděkování za 15 let trvající přízeň. Několik fotofrafií z kurzu naleznete zde.

Vánoční koncert 15.12.2014

Třináctý ročník tradičního vánočního koncertu se konal 15.12.2014 na tradičním místě, v chrámu U Salvátora v Praze 1. Program koncertu, na kterém se podíleli studenti pěti pražských škol naleznete zde, fotogalerii z koncertu si můžete prohlédnout zde.

Divadelní festival Pereme se s Thálií 2014

Ve dnech 28.-30.11.2014 jsme uspořádali v Divadle Na Prádle již jedenáctý ročník divadelního festivalu Pereme se s Thálií. Obsáhlou fotogalerii si můžete prohlédnout zde, videoukázku připravujeme. Všem těm, kteří přispěli ke zdárnému průběhu festivalu tímto srdečně děkujeme.

Den sov 20.11.2014

Studenti GJS se měli možnost velice zblízka seznámit se zajímavými sovami. Totéž můžete učinit ve fotogalerii z této akce.

GJS opět hostilo Pan European Education Project (PEEP)

Ve dnech 2. až 9. listopadu naše gymnázium navštívili studenti s pedagogickými doprovody ze tří evropských zemí, z Finska, Ukrajiny a Nizozemska, aby společně diskutovali v rámci projektu PEEP. Těšili jsme se také na studenty z Řecka, jejich plánovaná návštěva se však bohužel neuskutečnila. Připomínáme, že v tomto unikátním výměnném projektu je naše gymnázium aktivní již od devadesátých let, a to jako jediná škola v republice. Zde naleznete celý program výměny i několik snímků ze zahájení tohoto setkání.

Vltava byla opět pokořena!

V týdnu od 15. – 19. 9. se studenti oktávy účastnili sportovního kurzu - beze ztrát na životech sjeli Vltavu. Zde naleznete naleznete několik snímků i popis celé události tak, jak ji viděli sami studenti.

Škola v přírodě 2014

Zde si můžete prohlédnout několik snímků ze školy v přírodě, která se konala pro primu B od 8.9.2014 do 12.9.2014 a pro primu A od 15.9.-19.9.2014 v krkonošském Středisku ekologické výchovy a etiky Sever, Rýchory, Horská 175, 542 26 Horní Maršov.

Zahájení školního roku 2014/015

Přivítání studentů po prázdninách proběhlo dne 1. září 2014 ve školní tělocvičně za přítomnosti velké většiny členů pedagogického sboru.


Šk. rok 2012/13

Zahradní slavnost dne 20.6.2014

Děkujeme všem rodičům a přátelům školy za účast na páteční zahradní slavnosti, která se perfektně vyvedla a byla velmi příjemná. Hezký byl program a vyvedlo se i počasí. Obzvlášť velké díky patří rodičům, kteří škole poskytli napečené dobroty, nápoje a výborné maso, na místě grilované našimi studenty. Díky patří i  hlavnímu organizátorovi, studentu GJS Martinu Berešovi. Zajímavým bodem programu byla soutěž o Seifertovu buchtu, v níž první cenu získalo grilované maso. Těm všem, kteří se na slavnosti a jejím programu podíleli, patří naše vřelé díky! Fotogalerii naleznete zde.

Britský den

V pátek 20. června od 8:30 terciáni a kvartáni uspořádali pod vedením prof. J.Daňka BRITSKÝ DEN, na kterém se podělili o zážitky ze své letošní návštěvy Anglie. Na závěr dorazili i rodiče a přátelé školy se svými ratolestmi, prohlédli si učebny a zhlédli video, které téměř celé zhotovili účastníci zájezdu. Fotogalerii naleznete zde.

Přednáška o jaderné fúzi

Dne 6.6.2014 jsme měli v rámci setkávání s významnými osobnostmi příležitost si vyslechnout přednášku o jaderné fúzi. Během dvou hodin vysvětlil přednášející ing. Slavomír Entler principy a význam jaderné fůze i stav současného vývoje fůzních zařízení. Pár fotek z přednášky naleznete zde.

Beseda o Antarktidě

Dne 3.6. 2014 se uskutečnilo velmi zajímavé vyprávění absolventky našeho gymnázia Mgr. Kateřiny Kopalové, Ph.D. o jejím výzkumném pobytu v Antarktidě. Několik snímků z besedy naleznete zde.

Maturity 2014

Kromě státní části maturit se maturovalo ze tří profilových předmětů. Z 31 studentů obou maturitních ročníků bylo 11 vyznamenání a 6 studentů mělo samé jedničky. Gratulujeme! Slavnostní předání maturitních vysvědčení se konalo ve výborné atmosféře dne 4.6.2014 v rezidenci primátora hl. m. Prahy na Mariánském náměstí. Přítomna byla radní pro školství paní Ludmila Štvánová. Fotogalerii z maturit i z předávání vysvědčení v rezidenci primátora hl. m. Prahy naleznete zde.

Veselé dopoledne v mateřské školce

Studenti primy s několika studenty tercie a kvinty GJS uspořádali dne 15. května pod vedením prof. Ulrichové zajímavý dopolední program pro děti sousední mateřské školy v rámci oslav při příležitosti otevření hřiště MŠ. Představení zahájil sborový zpěv primánů a pak se na deseti místech zahrady odehrávaly různé scénky a hry, které si vymysleli samotní studenti naší školy. Dopoledne proběhlo přes nepřízeň počasí v krásné atmosféře a všem se velice líbilo. Mezi hosty byla též paní radní Mgr. Zuzana Kučerová a vedooucí odboru školství pan Mgr. Odehnal. Několik snímků naleznete zde

Expedice do Anglie

Ve dnech 1.-9.5. navštívili studenti tercie a kvarty Velkou Británii. Užili si města i hory, slunce i déšť. Jak se jim na výjezdu líbilo, uvidíte na následujících fotkách.

Theatre Project Finsko 2014

Ve dnech 5. – 12. 4. 2014 se zúčastnila pětičlenná skupinka studentů GJS, vedená prof. Ulrichovou a prof. Farrimondovou, setkání ve finských Helsinkách. Úvodní informace, které zaslali účastníci zájezdu, naleznete mezi aktualitami nového webu a fotofalerii z celého finského pobytu naleznete zde.

Projektový den 2014

V pondělí 17. 3. úspěšně proběhl sedmý ročník Projektového dne, tématicky zaměřený na Říši divů. Podle ohlasů studentů se Projektový den velmi líbil a všichni už se těší na příští rok.  Týmy, které připravovaly stanoviště, se zhostily svého úkolu na výbornou. Děkujeme všem, zejména organizačnímu týmu Káje Svobodové a Kubovi Hanychovi!  Fotky a videa naleznete na webových stránkách Projektového dne - www.projektovyden.eu nebo přímo zde.

Studentská Thálie

Ve dnech 28.2. až 1. 3. se konala v Divadle Na Prádle představení studentských divadelních souborů, z nichž byly ty nejlepší vybrány pro finále na Nové scéně Národního divadlav neděli 2.3. Do tohoto výběru se probojovaly studentky naší kvarty pod vedením Hany Ulrichové s představením Ženy. Jejich postřehy z festivalu  si můžete přečíst ve článku  Studentská ThálieZ představení na Nové scéně si můžete také prohlédnout fotogalerii na festivalovém Facebooku  nebo se můžete podívat na VIP zprávy TV Prima z 5.3.2014, kde je festivalu věnována krátká reportáž. 

Vzácná návštěva na naší škole

Dne 11. února nás navštívil primátor hl.m. Prahy, pan RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. Součástí setkání byla debata s vedením školy a s prvním místopředsedou Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, po níž následovala více než hodinová diskuse se studenty nejvyšších ročníků. Zde naleznete program setkání a malou fotogalerii.

Maturitní ples A+B 2014

Maturitní ples obou oktáv se konal 16. ledna 2014 od 19:30 v Národním domě Na Smíchově. Všechny návštěvníky zaujalo krásné předtančení maturantů s výbornou choreografií, originální nástup primánů - skřítků s lucerničkami - na stužkování a strhující půlnoční překvapení. Hrála kapela KMČ. Fotogalerii naleznete zde.

Další ocenění našich studentů

Jedna studentka z primy a další dva studenti z kvarty získali ocenění společnosti Scio za nejlepší výsledky v testování v hlavním městě Praze mezi žáky víceletých gymnázií. Blahopřejeme!

Slavnostní vánoční koncert

Již dvanáctý ročník tradičního vánočního koncertu se konal ve čtvrtek 20. prosince 2013 od 18.00 hod. v evangelickém chrámu U Salvátora na Starém Městě. Nejprve zazněly v podání sólistek a sboru GJS tři krásné barokní skladby, po nich pak, jako v minulých letech tradiční Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Je nutné poznamenat, že se na koncertu podíleli studenti ze šesti pražských gymnázií - veřejných, soukromých i z jedné církevní školy. Zde naleznete celý program koncertu i s úvodním slovem dirigenta a sbormistra Igora Angelova, který koncert řídil, naleznete tam také celý text mše. Atmosféru koncertu si můžete připomenout několika snímky zde. Celý nesestříhaný záznam koncertu včetně vstupní intrády ve formátu mp3 naleznete zde.

Zpívání na schodech

Před vánočními prázdninami jsme se všichni sešli na školním schodišti, kde jsme si společně zazpívali koledy. Nejprve to bylo jen s doprovodem kláves, zanedlouho poté dorazil prof. Angelov se skupinou hudebníků. Pár snímků ze zpívání si můžete prohlédnout zde.

Další setkání s inspirativní osobností

Ve středu 11. 12. 2013 od 14 hodin se konala beseda v rámci programu GJS Fórum. s americkým novinářem žijícím v České republice Erikem Bestem. Erik Best je původem z USA (narozen v Severní Karolíně). Vystudoval politologii na Georgetown University, ruštinu na Middlebury College a v roce 1987 získal titul MBA na University of North Carolina at Chapel Hill. Profesí novinář, žijící v České republice od roku 1991 a také vydavatel zpravodajského bulletinu Fleet Sheet. Několik snímků z této besedy si můžete prohlédnout zde.

Divadelní festival Pereme se s Thálií

Jubilejní desátý ročník nesoutěžní přehlídky divadelních souborů vybraných pražských gymnázií Pereme se s Thálií se konal od pátku 29.11. do neděle 1.12.2013 v Divadle Na Prádle, Besední 3, Praha 1. Program festivalu naleznete zde (pdf). Dne 26.11. vyšel o divadelním festivalu v příloze pro Prahu článek, který si můžete přečíst zde. A ve fotogalerii si můžete připomenout všechna představení a celou atmosféru festivalu.

Zahájení programu DofE Award 20.9.2013

Několik snímků ze zahájení programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu s Klárou Poláčkovou si můžete prohlédnout zde.

Vltava byla pokořena!

V týdnu od 9. do 13. 9. si studenti oktávy prakticky vyzkoušeli, jak je Vltava mokrá. O tom, jak to všechno dopadlo se můžete na vlastní oči přesvědčit zde.

Slavnostní zahájení nového školního roku 2013/14

Nový školní rok zahájil v tělocvičně nový ředitel gymnázia pan Mgr. Michal Musil. Několik snímků si můžete prohlédnout zde.


Šk. rok 2013/14

Maturity 2013

Ze 22 studentů letošní oktávy jich maturovalo 8 s vyznamenáním, z toho 2 se samými jedničkami - gratulujeme! Fotografie z maturit a ze slavnostního předávání vysvědčení naleznete zde.

Koncert barokní hudby

Dne 6.6.2013 od 18,30 se uskutečnil v krásném barokním prostředí kostela sv. Ignáce na Karlově náměstí koncert barokní hudby. Účinkoval orchestr a sbor Arcibiskupského gymnázia a sbor Gymnázia J. Seiferta. Měli jsme taká příležitost vyslechnout koncert pro dva lesní rohy a orchestr A. Vivaldiho, sólo měl Milan Ročeň a Petr Žaba j.h. Nastudoval a řídil Igor Angelov. Několik snímků z koncertu si můžete prohlédnout zde.

Expedice studentů GJS do Anglie a Skotska

Téměř dvoutýdenní putování po britských horách, dolinách, jezerech, městech, vesnicích i obchodech a dalších pamětihodnostech podstoupilo pod vedením prof. Daňka 6 studentů a dvě studentky GJS. Itinerář celé cesty je ke stažení zde (pdf, 19 MB), vlastní web tohoto projektu připravují sami účastníci expedice.

Diskuse s dr. Jiřím Grygarem na naší škole

Dne 9.května se konalo další setkání studentů s inspirativní osobností, tentokrát s astronomem, předním vědcem, skeptikem a nepřehlédnutelným popularizátorem vědy dr. Grygarem. Pan doktor se s námi podělil nejen o tradiční i moderní možnosti, kterými současná astronomie zkoumá vesmír, ale také v následné diskusi upřímně a vlídně odpovídal na otázky studentů. Dověděli jsme se tak o Fermiho paradoxu, o skutečném datu konce epochy dle Mayského kalendáře, nebo o tom, zda je možné, že lidstvo jednou odhalí odpovědi na všechny otázky a jeho znalosti začnou stagnovat. Více informací o návštěvě dr. Grygara a předešlých hostů najdete zde, naleznete tu i malou fotogalerii.

International Theatre Project 2013

Ve dnech 6. až 13. dubna 2013 se členové dramatického kroužku pod vedením prof. Ulrichové a Farrimondové zúčastnili setkání v Moraitis School v Řecku. Fotogalerii z tohoto úspěšného setkání naleznete zde.

Projektový den

Letošní projektová výuka, organizovaná studenty GJS, se uskutečnila 18. března 2013. Více se dočtete na webu tohoto projektu. Fotogalerii z projektového dne sestavil prof. Hnyk, plakát projektového dne ke stažení naleznete zde (*.pdf, 4,2 MB).

Světová věda na dosah

Dne 28.2.2013 přednesl pan RNDr. Jiří Chudoba, Ph.D. z oddělení experimentální fyziky částic Fyzikálního ústavu ČAV zajímavou přednášku o fyzice a o fyzikálním výzkumu, kterého se zúčastnil v evropském středisku jaderného výzkumu CERN.

Další vynikající výsledek našich studentek

V testech, které uspořádala společnost Scio, uspěla v angličtině nejlépe z celé Prahy studentka kvarty Emma-Josephine Formánková, v testech z češtiny byla nejlepší v celé Praze studentka primy B Magdalena Šídlová. Blahopřejeme!

Maturitní ples 17.1.2013

Konal se od 19 hodin v Národním domě na Vinohradech. Proběhlo stužkování a imatrikulace studentů obou prim, hrála skupina KMČ. Studenti oktávy připravili společně se svým třídním skvělý a velice vtipný program. Krásné bylo předtančení, zajímavý byl proslov maturantů, který vedli Václav s Kryštofem a před půlnocí proběhlo jako překvapení semifinále mistrovského zápasu v zírání, jehož finále se bude konat v květnu na adrese Vysočanské nám. 500. Atmosféru plesu si můžete přiblížit v obsáhlé fotogalerii, na YouTube shlédnout první a druhou část předtančení a můžete si také připomenout plakát, který ples propagoval.

Koledy na schodech a běh do schodů

Poslední den před vánočními prázdninami jsme se sešli o velké přestávce na schodech a za zvuků akordeonu, na který hrál prof. Kašpar jsme si společně zazpívali známé i méně známé koledy. V poledne pak proběhlo sportovní klání ve šplhu a v běhu do schodů. V kategorii učitelů zvítězili prof. Dudilieux a prof. Kvasničák, v kategorii nad 60 let i v kategorii školníků pak zvítězil pan Šíma, který si při předávání medaile samou radostí zvysoka povyskočil.

Školu navštívil Mikuláš!

Ve škole se objevil svatý muž v doprovodu čerta, čertovského učně (ten jak se zdá, přicestoval až z Vietnamu) a vousatého anděla, troubícího na roh. Na zlobivé studenty si přinesli hrubý pytel, hodným rozdávali bonbony, což zachytila pohotová kamera.

Divadelní festival Pereme se s Thálií

Devátý ročník nesoutěžní přehlídky divadelních souborů vybraných pražských gymnázií Pereme se s Thálií se konal od pátku 23. do neděle 25. 11. 2012 na tradičním místě, v Divadle Na Prádle, Besední 3, Praha 1 a byl - jak jinak - velice úspěšný. Zde naleznete program festivalu (pdf) a fotogalerii, sestavenou chronologicky ze všech představení. Můžete si poslechnout i rozhovor na Radiu Regina, natočený se spoluautorkoui muzikálu Jenny a jedním z herců.

Jazykový a poznávací zájezd do Anglie 16.-23.9.2012

Pod vedením profesorů Daňka, Zábranské a Jílka se jej zúčastnili studenti kvarty, kvinty a sexty. Zájezd byl náročný hlavně pro turisticky netrénované jedince. Po návštěvě Amsterdamu (foto v úvodu fotogalerie) přejela skupina trajektem na sever Anglie, odkud putovala horami i krajinou jezer až do Londýna. Bydlelo se i v rodinách. Fotogalerii, sestavenou ze snímků účastníků (a nesetříděnou chronologicky) naleznete zde.

Historický zájezd do Itálie 17.9.-22.9.2012

Uskutečnil se ve dnech pod vedením prof. Virtové, Hovězákové a Toulce. Studenti septimy a oktávy se seznámili s historickým Římem, navštívili též Benátky. Fotogalerii naleznete zde.

Škola v přírodě v Horním Maršově

Obě primy se začátkem září vypravily na týden plný aktivit do Horního Maršova v Krkonoších. Zde naleznete několik snímků z pobytu primy A a primy B.


Šk. rok 2011/12

Blahopřání našim skvělým maturantům k vynikajícím výsledkům maturit 2012

U maturit byli ve společné části i u profilových zkoušek vyšší i základní úrovně úspěšní všichni naši absolventi. Výsledky byly více než vynikající - ze 45 studentů obou oktáv mělo vyznamenání 27 studentů, tj. celých 60 %. Gratulujeme !! Fotogalerii z maturit naleznete zde.

Návštěva ve Slovinsku

Studenti gymnázia, vedení prof. Daňkem a prof. Balcarovou odcestovali ve dnech 3. až 12.5. do slovinského Kočevje. Cestovali vlakem a nejeli tam přímo, prokličkovali značnou část Evropy. Po odjezdu z Prahy nejprve navštívili nizozemský Amsterdam, odkud si odskočili do švýcarského Zürichu, přes Luzern a Bern se opět vrátili do Zürichu, aby se pak nakonec přece jen vydali do Slovinska. V Kočevje se studentů i vyučujících ujali partneři z tamějšího gymnázia, kteří jim připravili nádherný a bohatý program. Na samotný závěr se skupina vydala ještě na prohlídku Mnichova. Fotogalerii z celé cesty naleznete zde.

Projektový den 2012

Konal se 30.4.2012 na téma Od kolébky do hrobu. Připravili studenti GJS, spolupracující profesoři Virtová, Kvasničák, Toulec. Plakát v plném rozlišení si můžete stáhnout zde (3,5 MB), fotogalerii naleznete zde.

International Theatre Project Prague 2012

Naše škola hostila v týdnu od 24. do 31.3.2012 účastníky mezinárodního studentského divadelního projektu International Theatre Project 2012. Přehlídka divadelní tvorby účastníků projektu ze čtyř evropských zemí se konala ve středu 28.3. od 18 hod. v Divadle GONG, Sokolovská 191, Praha 9. Výměna proběhla k naprosté spokojenosti všech zúčastněných, představení se vydařila a byla krásná. Vedoucí skupin, kteří se projektu účastní od jeho počátku konstatovali, že se jednalo o nejlépe připravenou výměnu za celou dobu jejího trvání. Zde naleznete celý program výměny včetně seznamu všech účastníků, pozvánku na závěrečné představení a též program tohoto představení včetně seznamu mezinárodních skupin studentů. V pražské příloze MF Dnes ze dne 27.3. v tipech MF Dnes vyšel o tomto projektu sloupek "Studenti se inspirovali Václavem Havlem" a na ČRO Regina byl odvysílán krátký rozhovor o projektu s ředitelkou GJS. Zde také naleznete promo video k projektu (Víťa Traurig, sexta A) a obsáhlou fotogalerii. Své video zveřejnila také skupina z Nizozemska. Projekt je finančně podpořen z grantu vzdělávacího programu EU Mládež v akci

Studenti GJS spolupracují s občanským sdružením EDUCON

V roce 2000 se členské státy OSN zavázaly spolupracovat na vyřešení nejpalčivějších problémů rozvojového světa. Vytyčily proto takzvané Rozvojové cíle tisíciletí (Millennium Development Goals), kterých chtějí dosáhnout do roku 2015. Jaké je povědomí o Rozvojových cílech tisíciletí v ČR? Naši studenti hledali pod odborným dohledem EDUCONu odpověď na tuto otázku v ulicích Prahy. Jak se jim to podařilo, naleznete v následující ukázce (YouTube).

Maturitní ples 2012

Ples se konal 12.1.2012 v Národním domě na Smíchově a byl krásný. Předtančení nastudovali studenti obou oktáv, večer moderovali Tomáš a Lukáš Sedláčkovi, hrál velký taneční orchestr Josefa Hlavsy. Půlnoční překvapení všechny opravdu překvapilo, byla to krásná světélkující show. Fotogalerii naleznete zde.

Vánoční koncert

Jubilejní desátý ročník tradičního vánočního koncertu se konal v úterý 20.12.2011 od 18.00 hod. v evangelickém chrámu U Salvátora na Starém Městě. Na programu byla Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby, nastudoval a řídil Karel Loula. Koncert byl v předvečer třídenního státního smutku uvozen krátkým proslovem, minutou ticha a státní hymnou. Koncert, který byl velice krásný, si bez úvodního proslovu můžete stáhnout ve formátu mp3. Atmosféru koncertu si můžete připomenout také několika snímky.

Divadelní festival Pereme se s Thálií, podzim 2011

Již osmý ročník nesoutěžní přehlídky divadelních souborů vybraných pražských gymnázií Pereme se s Thálií se konal od pátku 25. do neděle 27. 11. 2011 v Divadle Na Prádle. Byl publikem byl velmi kladně hodnocen - většina diváků jej považuje za nejlepší ročník. Čestným hostem festivalu byl místopředseda Senátu ČR, pan doc. JUDr. Petr Pithart s chotí. Se svou manželkou navštívil festival i další milý host, pan Mgr. Jaroslav Šimon z odboru kultury Magistrátu hl. m. Prahy. Poděkování náleží zajména Magistrátu hl. m. Prahy a Úřadu m.č. Prahy 9 za finanční pomoc a samozřejmě všem, kteří se na přípravě a propagaci festivalu podíleli. Program festivalu naleznete zde, případně v časopisu Naše Praha 9 a v podrobnější podobě i na serveru Tiscali. Obsáhlou fotogalerii z festivalu naleznete zde.

Den poezie 2011

Autorský seminář se v rámci festivalu Den poezie 2011 účastnil jednak svého autorského čtení Něco od Seiferta v náchodském klubu Pranýř a jednak soutěže mladých básníků pražských gymnázií, již poosmé pořádané Gymnáziem Na Vítězné pláni. Stejně jako loni opět uspěla Karolína Krajčová, která získala třetí místo. „Báseň je exprese pocitů, nikdy nebude černobílá“, říká básnířka, jejíž texty zaujaly 13. listopadu odbornou porotu i diváky slavnostního večera v Českém centru v Praze 1. S talentovanou autorkou se můžete potkat také během recitálu Dámská jízda na divadelní přehlídce Pereme se s Thálií v Divadle Na Prádle, můžete také zlehka nahlédnout do její básnické tvorby.(dbt)

Mezinárodní výměna Pan European Educational Project (PEEP)

Ve dnech 12.-19. 11. 2011 se zúčastnila pětičlenná skupina studentů Gymnázia J. Seiferta výměny PEEP do Illyes Gyula Gymnasium v maďarském Budaörs. Skupinu vedl prof. Daněk. Fotogalerii z akce naleznete zde.

Vítězství ve Florbalovém turnaji OPEN Florbal Troja 2011

Během víkendu 5. - 6. 11. 2011 proběhl 3. ročník turnaje, který od roku 2009 společně pořádají Trojské gymnázium, občanské sdružení Trojskoúhelník a Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. V boji o putovní pohár a zlaté medaile obhájili loňský vítězný titul naši studenti. Více informací o našem zápolení si můžete přečíst zde; můžete si také přiblížit atmosféru turnaje.

Studenti z Parsbergu v Praze

V týdnu od 3. do 8. 10. navštívili naši školu partneři z Gymnázia Parsberg, SRN. Výměnu organizačně zajistily profesorky Hovězáková a Prebslová. Zde naleznete program výměny a několik snímků z přivítání hostů ve škole a ze závěrečné večeře.

Škola v přírodě prima

Studenti primy strávili týden od 12. 9. do 16. 9. 2010 na ekologickém a poznávacím pobytu ve Středisku ekologické výchovy Rýchory (Sever) v Horním Maršově. Fotogalerii naleznete na webových stránkách letošní primy.

Autorský seminář a Ortenova Kutná Hora

Autorský seminář tradičně zahájil nový školní rok ve dnech 9. - 11. 9. 2011 účastí v básnické soutěži Ortenova Kutná Hora. Své práce v rozborovém semináři a na otevřeném autorském čtení v Barvířově domě prezentovali Kája Chalupová, Jakub Rosák a čerstvý absolvent Ondřej Olšanský. Několik snímků naleznete zde.

Šk. rok 2010/11

Oslavy dvacátého výročí založení Gymnázia J. Seiferta

Oslavy dvacátého výročí založení Gymnázia J. Seiferta proběhly ve dvou dnech na třech místech, viz pozvánka. V pátek večer jsme měli příležitost zhlédnout ve Strašnickém divadle dvě krásná divadelní představení, kterým předcházely milé úvodní verše. Představení v německém jazyce z pera studenta Benjamina Schneidera pod režijním vedením Marie Prebslové bylo opatřeno českými titulky, nové nastudování hry Břetislav a Jitka na námět Miroslava Švandrlíka, jehož původní verze vznikla na GJS před dávnými věky, bylo pojato jako muzikál. Obě představení měla veliký úspěch. Následující den dopoledne škola otevřela své dveře současným i bývalým studentům a profesorům; přišli i oficiální hosté. Školu navštívila vedoucí odboru školství MHMP paní RNDr. Kůlová, objevili se prof. Salava, prof. Bečková, mezi hosty dorazili např. sourozenci Boháčovi na svém dvousedadlovém speciálu typu Štěrba, dorazila režisérka Erika Hníková, MUDr. Gizela Veselá, reprezentant v atletice Josef Prorok a spousta dalších. Krásně jsme si všichni popovídali. Mnozí abiturienti chtěli ukázat, že i v budoucnu bude mít Gymnázium J. Seiferta dost studentů, a proto přišli i se svými malými ratolestmi. Na školním hřišti se také sehrál fotbalový turnaj bývalých i současných studentů a profesorů gymnázia. Večer se pak uskutečnil v chrámu U Salvátora krásný koncert, o jehož program se opět postarali současní i bývalí studenti GJS. Slavnostní chvíle si můžete připomenout zde.

Autorský seminář v rezidenci primátora

V úterý 24. května se studentky autorského semináře GJS Karolina Krajčová a Daniela Koubková zúčastnily s Danou Benešovou - Trčkovou prvního máchovského setkání, pořádaného Klubem pražských spisovatelů v Rezidenci primátora hlavního města Prahy v budově Městské knihovny na Mariánském náměstí. Primátor Bohuslav Svoboda zahájil program semináře, ve kterém zazněly zajímavé příspěvky univerzitních profesorů, starosty Litoměřic Ladislava Chlupáče, básníka, dramatika a místopředsedy Obce spisovatelů Lubomíra Brožka, filozofa Michala Hausera, publicisty Jaroslava Císaře aj.

Od narození Karla Hynka Máchy loni uplynulo 200 let. Jeho umělecké i lidské přesahy hranic všednosti inspirují současné umělce touhou a neochotou přijmout jakékoli klišé. /dbt/ Několik snímků ze setkání naleznete zde.

Maturitní zkouška 2011

Fotogalerii z ústních zkoušek společné a profilové části maturitních zkoušek, které proběhly ve dnech 16.5.-19.5.2011, naleznete zde.

Studenti kvarty v Anglii

V předvečer příprav na královskou svatbu ve dnech 17.-23.4. 2011 odcestovali pod vedením prof. Daňka vybraní studenti kvarty na návštěvu Anglie Studenti bydleli v rodinách. Zájezd se velmi líbil, měl bohatý program. Účastníci měli příležitost navštívit nejen Lonýn, ale i další velmi zajímavá místa. Fotogaleri naleznete zde.

Mezinárodní výměna Theatre Project 2011

Ve dnech 12.-19.3. 2011 se konalo v rumunské Bukurešti setkání účastníků Theatre Project. Za GJS se divadelního workshopu zúčastnili Sára, Kája, Lída, Ferda a Víťa, kteří pod režijním vedením H. Ulrichové nastudovali dvacetiminutovou pantomimu Sen noci svatojánské. Několik snímků ze zkoušky před odjezdem do Rumunska si můžete prohlédnout zde, fotogalerii z Bukurešti naleznete zde.

Velice milá návštěva

Po patnácti letech se v naší škole zastavil Will Baber, který si k nám jen tak na chvilku "odskočil" z konference v Lipsku. Pamětníkům není třeba vysvětlovat, že byl u nás dva roky lektorem angličtiny. Nyní přednáší na univerzitě v Kjótó a žije s manželkou a dvěma dcerami v Ósace. A za celou tu dlouhou dobu nezapoměl rozumět a mluvit česky!

Listování 14.3.2011 ve škole

Do naší školy přijal pozvání Lukáš Hejlík, který společně s Alanem Novotným a autorem knihy Ekonomie dobra a zla Tomášem Sedláčkem zahráli ve školní tělocvičně pro studenty sexty, obou septim a oktávy představení Listování. Několik snímků z této dramatizace naleznete zde.

Mezinárodní výměna Theatre Project 12.-19.3.2011

Pět studentů naší školy odcestovalo do Bukurešti, kde se účastnili divadelního workshopu, pro který před odjezdem nastudovali pod režijním vedením prof. Ulrichové dvacetiminutovou pantomimu Sen noci svatojánské. Několik snímků ze zkoušky před odjezdem do Rumunska si můžete prohlédnout zde. Všichni účastníci výměny obdrželi pamětní diplomy. Fotogalerie se připravuje.

Zpestření výuky nejen španělštiny

Dvě studentky taneční konzervatoře ze Španělska předvedly dne 8.3. našim studentům krásnou ukázku španělských tanců.

Projektový den

V rámci již tradiční projektové výuky se uskutečnil 7.3.2011 pod vedením prof. Toulce a prof. Virtové již čtvrtý Projektový den, tentokrát na téma Moderní svět. Pro své spolužáky připravili studenti bloky přírodovědné, humanitní, divadelní i hudební.

Studentky našeho gymnázia v ČT 2

Dne 16.2.2011 přednesly studentky Karolína Krajčová a Karolína Chalupová v pořadu Televizní akademie - Umění ukázky ze své básnické tvorby. Obě studentky navštěvují autorský seminář, který v naší škole vede prof. Dana Benešová - Trčková a se svou básnickou tvorbou pravidelně vystupují v autorském literárně - kabaretním pořadu Divsalón v Divadle Kampa. Divsalón, který byl náplní Televizní akademie - Umění na ČT 2 dne 16. 2. je společným projektem Dany Benešové-Trčkové a Jana Václava Čepa. Pozvánku na Divsalón III naleznete zde.

Vynikající výsledky našich studentů

Naše škola má ve svých řadách žáky, kteří dosáhli výborného výsledku v testování českého a anglického jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Testováni byli studenti primy a kvarty, testy prováděla společnost SCIO, na jejímž serveru můžete nahlédnout na potvrzení těchto výsledků. Studenti získali dvanáct ocenění, z nichž sedm bylo za první místo v celé Praze. Výsledek je o to cennější, že byli vzájemně porovnáváni žáci osmiletých gymnázií. Blahopřejeme!

Lyžařský výcvikový kurs sekunda

Ve dnech 15. - 19. 1. 2011 se konal pod vedením prof. Horešovské a prof. Kašpara lyžařský výcvikový kurs na známem místě, v rakouském Postalmu. Oku objektivu se podařilo pár okamžiků zaznamenat.

Maturitní ples

Jeden z nejkrásnějších maturitních plesů se konal ve čtvrtek 13.1.2011 od 19 hodin v Národním domě na Smíchově. Hrála kapela Horváth band. Předtančení, které nastudovali studenti oktávy, mělo výbornou choreografii a při půlnočním překvapení se hrál famfrpál. Atmosféru plesu si můžete přiblížit ve fotogalerii nebo zhlédnout video z předtančení, které poskytl Filip.

Vánoční zpívání

Posledení den před prázdninami jsme si zpříjemnili o velké přestávce zpěvem koled, které doprovázel prof. Karel Loula. Předvánoční atmosféru si můžete přiblížit zde.

Vánoční koncert

Tradiční vánoční koncert se konal v úterý 14.12.2009 od 18.00 hod. v evangelickém chrámu U Salvátora na Starém Městě, Salvátorská 1. Na programu byla Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Nastudoval a řídil Karel Loula. Několik snímků z velmi zdařilého koncertu neleznete zde, jeho celý záznam si můžete stáhnout ve formátu mp3 zde.

Divadelní festival

Již sedmý ročník nesoutěžní přehlídky divadelních souborů vybraných pražských gymnázií Pereme se s Thálií se konal od pátku 26. do neděle 28. 11. 2010 v Divadle Na Prádle, Besední 3, Praha 1. Zde naleznete program festivalu i obsáhlou fotogalerii ze všech představení.

Den poezie 2010

Autorský seminář se v rámci festivalu Den poezie 2010 opět zúčastnil soutěže pro mladé básníky, již posedmé pořádané Gymnáziem Na Vítězné pláni. Ani letos nás ocenění neminulo. Na slavnostním večeru v Českém centru v Rytířské ulici v Praze 1 - v neděli 14. listopadu - vyhlásila porota v čele s Rudolfem Matysem nejúspěšnější práce z pražských gymnázií. Talentovaná členka Autorského semináře Karolina Krajčová získala třetí místo a přečetla ukázku ze svého soutěžního textu, který zanedlouho uslyší i diváci autorského čtení „Pasiáns na prknech“ na divadelní přehlídce Pereme se s Thálií v Divadle Na Prádle.

Studentská vědecká konference Pan European Educational Project

Výměnný projekt PEEP se konal v Praze ve dnech 6.- 12.11.2010. Setkání, kterého se zúčastnili kromě naší školy též studenti z Bulharska, Dánska, Maďarska, Ruska a Ukrajiny dopadlo výtečně a bylo všemi účastníky hodnoceno jako vynikající. Zde naleznete jak jeho program, tak i fotogalerii. Tímto také děkujeme všem sponzorům, kteří se na celkovém úspěchu setkání podíleli.

Škola v přírodě

Studenti primy strávili týden od 13. 9. do 17. 10. 2010 na ekologickém a poznávacím pobytu ve Středisku ekologické výchovy Rýchory (Sever) v Horním Maršově. Třídu doprovázeli prof. Kvasničák a prof. M. Ekrtová, fotogalerii sestavil prof. Kvasničák.

Šk. rok 2009/10

Školní výlety

Fotogalerii z výletu septimy na Šumavu poskytl Filip a naleznete ji zde.

Obnovená premiéra studentské opery

Opera Magdaléna se konala ve zcela novém aranžmá dne 4.6.2010 od 18,30 hod. ve Strašnickém divadle. Představení mělo veliký úspěch. Nově nastudoval a řídil autor tohoto biblického příběhu, Karel Loula. Obsažná fotogalerie je k nahlédnutí zde. Můžete také zhlédnout krátkou videoukázku (YouTube).

Kulturně historický zájezd

Studenti obou sext vyrazili pod vedením prof. Virtové ve dnech 20.-.25.4. po stopách historie a kulturního dědictví do Itálie.

Návštěva přátel

Naši studenti vycestovali ve dnech 17.-23.3.2010 na jazykovou výměnu do Španělska, španělští partneři navštívili naši školu ve dnech 29.4.-6.5.2010. Zde naleznete jak program setkání v Praze, tak i fotogalerii z obou částí výměny.

Jaderná energetika - technologie a bezpečnost

Velmi zajímavá přednáška na zmíněné téma se konala 13.5.2010 od 16 hod. v učebně fyziky GJS, přednášela předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, paní ing. Dana Drábová, PhD.

Projektový den 1.3. 2010

Uskutečnil se 1.3.2010, tentokrát na téma "Středověk". Jako vždy se jednalo o celodenní kolotoč přednášek, seminářů, workshopů a společné tvůrčí práce. Více informací o projektovém dni obsahuje bulletin, fotogalerii naleznete zde.

Paní profesorka dostala trepku!

Zajímavý dárek obdržela ke svým narozeninám od svých studentů paní profesorka Ekrtová. Týž den proběhla ve škole akce, která netradičním zpusobem přiblížila studentům gymnázia studium na ČVUT. Několik snímků z obou událostí naleznete zde.

Maturitní ples 2010 11.2.2010

16. maturitní ples se konal v nezvyklém, ale o to zajímavějším prostředí v baru SaSaZu. Ples nikoho z návštěvníků nezklamal. Zajímavý program, režii, náplň i celou organizaci zajišťovali sami studenti oktávy za vydatné podpory své třídní profesorky. Zejména předtančení bylo velmi krásné a mnoho lidí litovalo, že je maturanti ještě jednou nezopakovali. Dík za krásný zážitek patří zejména Danovi, Nikimu a Michalovi. Ples navštívilo také množství abiturientů, mezi nimiž tradičně nescházeli Tomáš Sedláček, hlavní makroekonomický stratég ČSOB a Radek Špicar, ředitel vnějších vztahů Škoda Auto. Atmosféru plesu si můžete přiblížit ve fotogalerii.

O pohár ředitele Open Gate

Ve středu 27. 1. se uskutečnil na Open Gate již 4. ročník zmíněného florbalového turnaje. Jako pravidelní účastníci a vítězové prvního ročníku vyrazili studenti GJS opět se svojí kůží na trh. Sestava našich hráčů brala účast velmi prestižně s jediným cílem, podruhé si odvézt pohár vítězů. Kvalita všech 8 týmů byla velice vyrovnaná. A naše výsledky v základní skupině bohužel vidinu poháru příliš nepřibližovaly. Úvodní divoká přestřelka s EDUCAnet 6 – 5 v náš neprospěch. Těsné vítězství 4 – 3 s PORGem a následná prohra s domácími 2 – 5 nám přisoudily 3 místo ve skupině a čtvrtfinálové soupeře z Příbrami. Snad s vědomím pomyslného „nože na krku“ dostala naše hra od této chvíle poněkud jiný rozměr. Kvalitní a zodpovědná obrana a proměňování vypracovaných šancí nám v základní skupině chybělo. A jakkoli o postupu do semifinále na penalty je možno hovořit jako o šťastném, další výsledky byly zcela v naší režii. Druhý zápas s EDUCAnet 5 – 3 a finále se SSŠVT 4 – 2 jasně ukázaly, komu pohár po právu náleží. Několik snímků z turnaje naleznete zde.

Lyžařský a snowboarďácký výcvikový kurs kvinta, Postalm

Kvinta si zalyžovala ve dnech 16. až 20.1.2010 na známém místě, v rakouském Postalmu. Pozdně noční odjezd z Prahy byl záhy vykompenzován modrou oblohou a pohledem na okolní velikány a upravené sjezdovky. Zlákaly nás okamžitě. A tak rozděleni na snowboarďáky a lyžaře (dobré a ještě lepší) jsme se jali po 5 dnů zdokonalovat svoji techniku sjíždění, skákání, létání, vstávání a dalších činností spojených s pohybem na sněhu. Něco z toho se podařilo zaznamenat neodbytnému oku objektivu. Pokochejte se s námi a Vy, kteří jste nejeli, truchlete.

Předvánoční taškařice

Poslední den před vánočními prázdninami jsme si nejprve během velké přestávky všichni společně zazpívali na schodech školy za dopovodu klavíru koledy. Potom následovalo sportovní klání. Soutěže zahájili šplhavci na tyči i na laně, poté běhavci zdolávali školní schodiště. Zapojili se i profesoři. Čokoládovými medailemi byla oceněna tři nejlepší umístění ve všech kategoriích. Předvánoční atmosféru si můžete přiblížit zde.

Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby "Hej mistře"

Již osmý ročník tradičního předvánočního koncertu se konal v úterý 15.12.2009 od 17.00 hod. v evangelickém chrámu U Salvátora na Starém Městě, Salvátorská 1. Na programu byla Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Zpívali sólisté, Chrámový sbor sv. Ducha, sbor Gymnázia Arabská, sbor Gymnázia Ch. Dopplera a sbor Gymnázia J.Seiferta, hrál Komorní orchestr Akademie věd, nastudoval a řídil Karel Loula. Zde naleznete několik snímků z velice zdařilého koncertu, celý koncert si můžete stáhnout ve formátu mp3 zde.

Den poezie 2009

Členové Autorského semináře se i letos zúčastnili soutěže pro mladé básníky, vyhlášené na počest Dne poezie 2009. A stejně jako v předchozích letech dopadli velmi úspěšně. Gymnázium Na Vítězné pláni pořádá tuto soutěž ve spolupráci s partnery, kterými jsou Divadlo v Dlouhé, nakladatelství Argo a Pierot, spol.s.r.o. Na slavnostním večeru v Městské knihovně v Praze - v neděli 22. listopadu - vyhlásila renomovaná porota (Viola Fischerová, Miloslav Topinka a Rudolf Matys) nejlépe hodnocené práce z pražských gymnázií. Nová členka Autorského semináře Kája Chalupová. získala třetí místo, stala se letos nejmladší oceněnou básnickou adeptkou a přečetla ukázku ze svého soutěžního textu. U vybraných prací si porota nejvíce vážila zejména přirozenosti vyjádření, zvládnutí formy, autenticity a výrazové úspornosti básnického sdělení. (Příspěvek Dana Benešová-Trčková)


Výměna Pan European Educational Programme (PEEP)

Ve dnech 21.-28. 11. 2009 se zúčastnila pětičlenná skupina studentů Gymnázia J. Seiferta pod vedením prof. Farrimondové výměny PEEP, která se v letošním roce uskutečnila v Moskvě. Více... Studenti ze zúčastněných zemí (z Holandska, Skotska, Rumunska, Bulharska, ČR a z hostitelského Ruska) přednesli v angličtině své prezentace, a to jak prezentaci národní, tak i na společné téma Antika v naší kultuře. Následně probíhaly diskuse v mezinárodních skupinách, kde účastníci rozebrali komplikované otázky a zamýšleli se nad smyslem celého tématu. Součástí vzdělávacího projektu byly i zajímavé doprovodné akce – návštěvy muzeí a jiných pamětihodností. Fotogalerii naleznete zde.

Divadelní festival

Již šestý ročník nesoutěžní přehlídky divadelních souborů vybraných pražských gymnázií Pereme se s Thálií se konal od pátku 27. do neděle 29. 11. 2009 v Divadle Na Prádle, Besední 3, Praha 1. Na představení přijal pozvání i oficiální host z kulturní oblasti - pan Mgr. J. Šimon, koncepční specialista v oblasti kultury z magistrátu hl.m. Prahy. Festival proběhl v krásné atmosféře, všechna představení dopadla výborně a divácký ohlas byl velice pozitivní. Zde naleznete jak program festivalu, ve kterém se můžete dozvědět více o některých představeních, tak i fotogalerii, rozčleněnou na jednotlivá představení v pořadí, v jakém byla na programu. Zvlášť Vás chceme upozornit na velice emotivní představení Tenkrát... v německém jazyce, které napsali studenti oktávy pod vedením M. Prebslové a které bylo na programu v neděli od 14 hod.

Výročí sametové revoluce

16. listopadu jsme si ve škole zavzpomínali, jaké to bylo za totality. Program, který na první tři vyučovací hodiny připravili studenti, koordinovali Niki a Dan. Zde také naleznete fotogalerii a stručné resumé z této akce.

Florbalový turnaj

Uskutečnil se 8.11.2009 ve sportovní hale Trojského gymnázia Svatopluka Čecha. Družstvo GJS se umístilo na druhém místě. Pár snímků ze spotovního klání naleznete zde.

Studenti z Parsbergu v Praze

V týdnu od 5. do 10. 10. navštívili naši školu partneři z Gymnasia Parsberg. Několik snímků z přivítání partnerů a ze závěrečného večera naleznete zde.

Škola v přírodě

Studenti primy strávili týden od 28. 9. do 2. 10. 2009 na ekologickém a poznávacím pobytu ve Středisku ekologické výchovy Rýchory (Sever) v Horním Maršově. Třídu doprovázeli prof. F. Dobrovolný a prof. M. Ekrtová. Fotogalerii si můžete prohlédnout zde.

Výcvikový kurs oktávy

Studenti oktávy se zúčastnili ve dnech 14.-18.9.2009 sportovního soustředění v Želivu, vedli prof. Horešovská a prof. Kašpar. Fotogalerii naleznete zde.

Návštěva ze Slovinska

Hosté z Gymnázia Kočevje navštívili Prahu ve dnech 12.-19. 9. 2009. Fotogalerii z výměny naleznete zde. Výměna měla bohatý program.

Beseda s politikem

Studentská rada GJS pozvala do naší školy k neformální diskusi pana JUDr. Petra Pitharta, místopředsedu senátu PČR za KDU-ČSL. Beseda na téma ústava a ústavnost se uskutečnila ve čtvrtek 10.9. během 4. a 5. vyučovací hodiny, zúčastnili se studenti SVZ septimy a oktávy a další vážní zájemci od sexty výše.


Starší akce naleznete ZDE !