Výměna Pan European Educational Programme (PEEP) v roce 2009,  Moskva


Ve dnech 21.-28. 11. 2009 se zúčastní pětičlenná skupina studentů Gymnázia J. Seiferta pod vedením prof. Farrimondové výměny PEEP, která se v letošním roce uskuteční v Moskvě. Hostitelskou školou je  Yuriy Shichalin's Museum Graeco-Latinum (MGL), Orlova-Davidovsky pereulok 5, 129110, Moscow,  Tel.: (495) 680-92-41, tel: +74 95 680 9241, http:// www.mgl.ru.


Pro ty, kteří ještě nemají dostatek informací, přinášíme dále stručný popis výměnného programu:


Naše škola se této výměny účastní – s velkým ohlasem mezi našimi studenty – již 16 let. Jde o pravidelné setkávání studentů pěti různých zemí v jedné z hostitelských zemí. Celkový počet účastnických zemí je v současné době 12; cyklicky se v hoštění postupně střídají všechny země. Naše škola přivítá účastníky této výměny na podzim roku 2010.


Hostitelská země stanoví vždy téma setkání v jednom ze tří stálých okruhů: přírodní vědy, kultura, historie.


Každá skupina si připraví tzv. národní prezentaci, asi patnáctiminutové seznámení účastníků se svou zemí, městem a školou. Poté, co se vystřídají všechny skupiny, následuje tzv. prezentace témat. Zde si každá skupina připraví (na téma určené předem hostitelskou zemí) cca 20-25 minutovou prezentaci, při níž předvede své pojetí daného tématu, práci se zdroji, interpretaci fakt a nastolí problémy k následné diskuzi. Takto se samozřejmě vystřídaji během tří dnů všechny zúčastněné země. Účastníci vždy diskutují o shlédnutém vystoupení u kulatých stolů, kde sedí po jednom studentovi z každé země, takže jde skutečně o užitečnou výměnu názorů. Veškerá komunikace probíhá v angličtině.


Učitelé pomáhají skupině pouze při přípravě vystoupení doma před odjezdem; na místě samém již do prezentace nesmějí zasahovat – vše je v rukou studentů.


Součástí výměny je vždy nejméně jeden, často však více výletů do okolí, prohlídky města, kulturní program.


Bydlí se v hostitelských rodinách.


Účastníci si hradí veškeré náklady na dopravu, pojistění a kapesné; o ubytování a stravu se starají hostitelské rodiny.


Důležitou informací je to, že se účastníci neubytovávají recipročně téhož partnera, u něhož bydleli. Hostitelská země totiž vždy musí ubytovat podstatně více studentů (25), než kolik jich do jedné země vysílá. Navíc se hostící student nemusí nutně účastnit výměny v budoucnu, a už vůbec ne do té země, jejíhož studenta sám přivítal. GJS však vzhledem k omezenému počtu svých studentů vítá, když jeho účastník výměny (pokud je ovšem v době hoštění ještě žákem naší školy) hostí jiného studenta PEEPu.


Účastníci výměny získávají certifikát Evropské unie o účasti na této akci, který je možno přiložit k přihláškám na vysokou školu.


Výměna je, jak jsme již zmínili, velmi pozitivně hodnocena všemi účastníky z řad studentů i učitelů (viz i naše webové stránky, kde je PEEPu věnován značný prostor). Jde o skutečnou výuku v mnohonárodních skupinách, nejen o tradiční výměnu kulturně-poznávací; přitom tento aspekt je zde zastoupen rovněž.