Návštěva primátora na GJS

IMG 5816  Na úvod se pan primátor setkal s vedením GJS a s prvním místopředsedou Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska ing. Jadrným IMG 5818  Michal studentům všem představil  pana primátora IMG 5820  Studenti pokládali panu primátorovi velmi fundované otázky IMG 5819  Diskuse se studenty
IMG 5825  Závěrem panu primátorovi poděkoval ředitel GJS IMG 5830  Se studentkami oktávy IMG 5832  Rozhovor s šéfredaktorem Seifertových listů Ondřejem IMG 5837  Závěr návštěvy